Grundkurs i ateism, del 3: The duck test

Tom Chivers, journalist på The Telegraph, skriver 31 jan 2013 i sin blogg:

Yes, yes, I can’t ”prove” that God doesn’t exist or that we won’t live forever. I can’t prove anything, down to and including my name or the existence of Leamington Spa. Eventually you just have to admit that if it looks like the absence of a duck, walks like the absence of a duck, and quacks like the absence of a duck, the duck is probably absent.

För tydlighetens skull: Detta refererar till ett sk Duck test, som är ett amerikanskt talesätt.

Europa: integration eller undergång?

Salman Rushdie, Julia Kristeva, Umberto Eco m fl har publicerat en artikel 28 jan 2013 i flera tidningar, däribland Expressen. Deras tes är att Europa måste gå vidare mot integration eller gå under. Men är det verkligen så?

De hävdar att ifall Europa inte går mot större politisk integration i riktning mot en federalism med större centralmakt, så kommer euron obönhörligt att lösas upp, om inte nu, så någon gång vid en annan kris. Och Europa kommer att tyna bort ur historien.

Antingen tar Europa det avgörande steget mot politisk integration eller gör sorti från historien och sjunker ner i kaos. Vi har inte längre ett val: Antingen politisk enighet eller döden.

Detta är en vanlig ståndpunkt bland många EU-anhängare. EU har till skillnad från exempelvis USA alltid karaktäriserats av en ständig och medveten förändring av institutionerna. Om denna process stannar upp, så tror många att det enda alternativet är bakåtrörelse. EU kan inte stå still, det måste hela tiden röra sig.

Fortsätt läsa ”Europa: integration eller undergång?”

Peter Wolodarski: Nepotismen i FP

Peter Wolodarski skriver i Dagens Nyheter 27 jan 2013 om nepotism i Sverige i allmänhet, och i FP i synnerhet. Han använder FP-kollektivet Klippan som huvudexempel. Men hans analys av Klippans roll i FP är i grunden felaktig.

Wolodarski skriver:

Men [Jan Björklund] hade lika gärna kunnat beskriva [Maria Arnholm] som föreståndare för Folkpartiets mest kända kollektivboende, i vilket ett tjogtal FP-namn bott genom åren. […] Men det är något osunt när detta nät av sammanboenden och partnerskap vävs samman med centrala positioner i svensk demokrati.

Wolodarski antyder att villan på Klippvägen 8 på Lidingö (”folkpartiets mest kända kollektivboende”) var fröet till ett nätverk som senare tog över Folkpartiet. Det är grovt missvisande.

Fortsätt läsa ”Peter Wolodarski: Nepotismen i FP”

Niall Ferguson: Civilization

Den brittiske historikern Niall Ferguson har skrivit en bok om hur det kommer sig att Västervärlden dominerat världen under de senaste 500 åren. Från att 1450 varit ett bakvatten i ett hörn av Eurasien, till att 400 år senare styra världen. Och Fergusons följdfråga är: Är Västvärlden på väg tillbaka till bakvattnet?

Hans tes är att det var sex stycken ”killer apps” (koncept, mekanismer, eller idéer) som tillsammans förklarar Västvärldens dominans. De är:

  1. Konkurrens
  2. Vetenskap och teknologi
  3. Äganderätt
  4. Medicin och läkevetenskap
  5. Konsumtionssamhället och industri
  6. Arbetet, eller arbetsmoralen

Ferguson söker belägga sin tes genom berättelser om konkreta historiska skeden som illustrerar dessa idéer eller mekanismer i aktion.

Fortsätt läsa ”Niall Ferguson: Civilization”

Fattigdom och klass

Efter Uppdrag Gransknings reportage (nåja) 16 jan 2013 om barnfattigdom eller inte så har debatten om fattigdom och klass återigen blossat upp.

Låt oss ignorera stickspåret ifall några organisationer slirat med sina siffror. Fokusera på det viktiga i sammanhanget: Fattigdom. Och glöm den retoriska formuleringen ”barnfattigdom”. Det är fattigdom som är det samhälleligt intressanta, inte någon speciell delmängd därav.

Existerar fattigdom i Sverige? Ja. Har den ökat under senare tid? Förmodligen. Kan man vara fattig svensk även om man är rik jämfört med, säg, en medel-somalier? Jo, visst är det möjligt. Är fattigdom ett samhälleligt problem? Ja. Läs Susanna Alakoski i Dagens Nyheter 17 jan 2013 om fattigdom.

Men: Hur ska man analysera problemet? Vad bör göras? Se där de intressanta frågorna!

Göran Greider skriver i Metro 22 jan 2013. Han vill att man ska analysera problemet i termer av klassamhälle, inte fattigdom/underklass:

Fortsätt läsa ”Fattigdom och klass”

Pfaff om historia och framsteg

Ibland kan betraktelser över historiens gång spåra ur helt. I The New York Review of Books (NYRB) 6 Dec 2012 skriver William Pfaff om Norman Davies bok Vanished Kingdoms: The Rise and Fall of States and Nations, varvid han lyckas begå ett tankefel så grundläggande att man baxnar.

Fortsätt läsa ”Pfaff om historia och framsteg”

Grundkurs i ateism, del 2: Ann Heberlein

Del 2 av min impromptu-kurs i ateism består av att läsa Ann Heberleins essä i Dagens Nyheter 5 januari 2013 (dessvärre inte länkbar): Gud, vem är du. Det är en vanlig uppfattning att gudstro innebär trygghet och tröst för den troende. Men Heberleins text visar hur gudstro för en tänkande människa snarare leder till ångest och moraliskt tvivel.

Fortsätt läsa ”Grundkurs i ateism, del 2: Ann Heberlein”

Framtidstro och klasskamp

I Dagens Nyheter skriver Malin Ullgren om framtidstro och klasskamp. Hon vill se mer av konflikt mellan Socialdemokrater och Moderater, och att den konflikten ska handla om klass och sociala orättvisor. Hon önskar sig en plan:

Vad som då behövs, för en återfunnen framtidstro, är känslan av stora ambitioner och en plan. Åtminstone i det överblickbara, svenska sammanhanget.

Hon refererar till Jonas Hinnfors som på SVT Debatt skriver att:

Stödet [för Sverigedemokraterna] kan snabbt falla samman om de etablerade partierna lyckas återupprätta konfliktlinjer kring ekonomi och sociala frågor.

Fortsätt läsa ”Framtidstro och klasskamp”

Po Tidholm: Norrland

Po Tidholms bok Norrland är en klagosång över landsbygdens långsamma död, blandat med reflektioner om konflikten mellan stad, landsbygd och modernitet. Den är en samling essäer och reportage skrivna av Tidholm under de senaste 15 åren. Författaren är journalist, uppvuxen i Hälsingland, verkade några år i Stockholm, och flyttade sedan tillbaka.

Man kan kalla boken mångfacetterad. Eller splittrad. Den tänjer sig mellan bilderna av 1800-talets småbruk, via framtidstrons och industrialismens 50- och 60-tal, till den avfolkning som fortgår idag. Hans vassaste artikel är ett lustmord på Kay Pollaks film ”Så som i himmelen”, bland annat för dess ohämmade schabloner om landsbygdens folk.

Fortsätt läsa ”Po Tidholm: Norrland”