Niall Ferguson: Civilization

Den brittiske historikern Niall Ferguson har skrivit en bok om hur det kommer sig att Västervärlden dominerat världen under de senaste 500 åren. Från att 1450 varit ett bakvatten i ett hörn av Eurasien, till att 400 år senare styra världen. Och Fergusons följdfråga är: Är Västvärlden på väg tillbaka till bakvattnet?

Hans tes är att det var sex stycken ”killer apps” (koncept, mekanismer, eller idéer) som tillsammans förklarar Västvärldens dominans. De är:

  1. Konkurrens
  2. Vetenskap och teknologi
  3. Äganderätt
  4. Medicin och läkevetenskap
  5. Konsumtionssamhället och industri
  6. Arbetet, eller arbetsmoralen

Ferguson söker belägga sin tes genom berättelser om konkreta historiska skeden som illustrerar dessa idéer eller mekanismer i aktion.

När det gäller konkurrens hävdar han att Europas politiska splittring bäddade för en kapplöpning mellan staterna att finna nya handelsvägar. Kina, som genom Zheng Hes expeditioner i början av 1400-talet bevisade att man hade resurser att färdas globalt, var i princip enat och väl fungerande. Några incitament till konkurrens fanns inte. Så Zheng Hes expeditioner fick aldrig några efterföljare, och hans expeditioner glömdes bort, vilket lämnade fältet fritt för Europa.

Ferguson skriver intressant om många historiska skeenden, och man kan rekommendera hans bok bara av den anledningen. Men han lyckas inte riktigt driva hem sin tes att just dessa sex faktorer tillsammans är nödvändiga och tillräckliga för att förklara Västvärldens dominans. Någon övertygande syntes av episoderna levererar han inte.

Berättelsen om en episod förtjänar att bli mer känd: Tyskarnas kolonisering av Sydvästafrika, dagens Namibia. Ferguson hävdar, med stöd i sentida forskning, att tyskarnas underkuvande av hererofolket gick utöver det mesta i kolonial rasism och rent folkmord. Det finns skäl att se tyskarnas kampanj mot hereros som en förövning till Förintelsen. Bland annat upprättades koncentrationsläger som var rena prototyper för andra världskrigets förintelseläger. Hermann Görings far var rikskommissarie i Sydvästafrika.

Tyvärr spårar Ferguson ur när han kommer in på frågan om Västvärldens förestående undergång. I ett märkligt resonemang om religion framgår att han tycker det är ett problem att allt färre är aktiva kristna i Västvärlden. Det är oklart om han själv tror på den kristne guden. Han verkar bara anse att folk i allmänhet ska göra det. Därefter kommer han av oklar anledning in på hur detta sägs leda till problem med de invandrade muslimerna.

Worse, this spiritual vacuum leaves West European societies vulnerable to the sinister ambitions of a minority of people who do have religious faith – as well as the political ambition to expand the power and influence of that faith in their adopted countries.

Kristendom, men inte ateism, skulle alltså vaccinera muslimer mot fundamentalism och terrorism? En bisarrt resonemang.

Niall Ferguson: Civilization: The Six Killer Apps of Western Power. Penguin Books, 2011, ISBN 978-0-141-04458-3

2 reaktioner på ”Niall Ferguson: Civilization

  1. Pingback: Niall Ferguson i Almedalen | Civilisation

  2. I ”How the West Grew Rich: The Economic Transformation on the Industrial World”, så lyfter Rosenberg och Birdzell fram en annan effekt av Europas politiska splittring i en mängd småstater. Om en företagsam person motarbetades av den politiska makten kunde han pröva sin lycka under en annan furste. Den möjligheten fanns inte i Kinas välorganiserade byråkrati..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.