Behövs det verkligen mer ideologi i politiken?

Det sägs ofta att det är för litet ideologi i politiken idag. Det handlar bara om procent, lagteknik, anslag, smarta utspel och omröstningar. Var är de Stora Idéerna? Senast ut att beklaga sakernas tillstånd är Sven-Eric Liedman i Dagens Nyheter 11 juli 2013:

Grundläggande värderingar reduceras till fraser och honnörsord. […] Fortfarande är det Per Schlingmanns påhitt som styr det politiska språket. Reklamord glider fram och tillbaka mellan partierna som hala tvålbitar. Vem kan få grepp om dem?

Liedman tar spjärn mot Sverigedemokraterna och utgår från deras nyfunna vurm för socialkonservatismen, ett förmodligen till stor del hycklat rättfärdigande av det främlingsfientliga budskapet. Han vill att övriga partier ska föra tydligare ideologiska resonemang som medel att vitalisera debatten och bekämpa SD.

För den som likt mig har ett intresse för politisk filosofi så kanske det ter sig naturligt att bejaka Liedmans uppfordran till mer ideologi i politiken, även om man inte delar hans socialistiska grundsyn. Man såg denna ideologilängtan i vissa delar av socialdemokratin under Håkan Juholt, och i debatten om friskolor och vinster i välfärden. Vi såg det i centern i den något förvirrade frihetsdebatten för några månader sedan. Det har hörts tongångar i Folkpartiet att det behövs en tydligare socialliberal ideologisk linje. I FP-sammanhang nämns Birgitta Ohlsson ofta som en idealisk framtida partiledare med en grundmurad ideologisk framtoning.
Fortsätt läsa ”Behövs det verkligen mer ideologi i politiken?”

SVT Vetenskapens värld: Människans första krig

SVT Vetenskapens värld visade ett mycket intressant program 8 juli 2013: Människans första krig, av Martin Widman. Det kan ses på SVT Play till 5 augusti 2013. Gör det!

Programmet ställer frågan: Är kriget en del av människans natur, något som har varit en del av vår existens sedan arten Homo sapiens utvecklades, och kanske längre tillbaka än så? Eller är kriget ett resultat av specifika kulturella krafter som är av ett mycket senare datum, oftast identifierade med uppfinningen av jordbruket? Den första hypotesen framförs av forskare som i programmet kallas ”hökar”, medan forskarna som tror mer på det senare synsättet kallas ”duvor”.
Fortsätt läsa ”SVT Vetenskapens värld: Människans första krig”

Niall Ferguson i Almedalen

Niall Ferguson, brittisk historiker, talade i Almedalen 1 juli 2013, vilket uppmärksammades i medierna, t.ex. av Johan Schück 1 juli 2013 i Dagens Nyheter. Jag har tidigare kommenterat Niall Fergusons senaste bok Civilization, så där kan man få ett kort sammandrag av vad Ferguson driver för tes.

Den konservative författaren och filosofen Roland Poirier Martinsson skrev en essä i Dagens Nyheter 28 juni 2013 (ej länkbar) om Fergusons bok. Intressant nog lyfter Poirier Martinsson fram det resonemang hos Ferguson som jag ansåg vara det svagaste, nämligen att den minskande religiositeten (alltså kristendomen) i väst är en bidragande orsak till västs försämrade konkurrensförmåga.
Fortsätt läsa ”Niall Ferguson i Almedalen”