Lidande, kristendom, välgörenhet, välfärd

Kristendomen i allmänhet, och katolicismen i synnerhet, har ett mycket neurotiskt förhållande till lidandet som fenomen. Susanne Birgersson skriver på Dagens Nyheters ledarsida 6 nov 2014 om ett seminarium där den katolske teologen William T. Cavanaugh framträdde:

[Han var] föga förvånande inte särskilt förtjust i den moderna välfärdsstaten som han menar är ett stort hinder för ett liv i självutgivande gemenskap människor emellan. I sitt anförande pratade han bland annat om välgörenhet. Detta fenomen har vi i stort sett avskaffat i Sverige. Människor ska inte behöva stå med mössan i hand och be om allmosor. Genom att gåvorna kommer från staten står mottagaren inte i tacksamhetsskuld till någon enskild person eller organisation och är därför, enligt den svenska logiken, fortfarande fri.

Men Cavanaugh påpekade att ett minst lika starkt motiv till att minimera utrymmet för välgörenhet är att ”givaren” slipper utsätta sig för det jobbiga, emotionellt utmanande mötet med en utblottad medmänniska. Jag betalar skatt och undgår därför att se den hjälpsökande i ögonen, behöver inte veta något om hennes livssituation, om barn, sorger eller glädjeämnen, jag behöver sällan känna lukten av misär. Det finns socialsekreterare och fältassistenter som får betalt för sådant.

Undertexten är att de som anser att statlig välfärd är bästa sättet att verka mot fattigdom och misär måste betraktas som bekväma fegisar. De som ”känner lukten av misär” är däremot mer moraliskt högtstående.
Fortsätt läsa ”Lidande, kristendom, välgörenhet, välfärd”

MolScript: A story of success and failure

A scientific paper I published in 1991 is on the list of ”The 100 most highly cited papers of all time”. The paper in question is

Per J. Kraulis
MOLSCRIPT: a program to produce both detailed and schematic plots of protein structures.
J. Appl. Cryst. (1991) 24, 946-950

The Top 100 list is published in the 30 Oct 2014 issue of Nature magazine. The list contains the 100 most-cited papers in the entire scientific literature since 1900. The MolScript paper is number 82 on the list, with 13,496 citations.

Update! 26 Nov 2014: The MolScript paper is now Open Access! See the J. Appl. Cryst. web site or DOI:10.1107/S0021889891004399.

Here are a couple of images prepared using the MolScript program:

Ras p21, standard view
Ras p21, standard view

This image shows a schematic overview of the ras p21 protein, based on a 3D structure determined by Ernest Laue’s group, which I was a member of (Kraulis, PJ, et al, Biochemistry (1994) 12, 3515-3531). The ras p21 protein is a key component of growth signaling in the cell. In a large fraction of cancer cases, this molecule has been mutated, so that its normal regulatory function has broken down.Fortsätt läsa ”MolScript: A story of success and failure”