Mattias Goldmanns obegripliga lättsinne om invandringen

Mattias Goldmann, VD för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, twittrade igår fredag 23 oktober 2015 en tweet som sedermera försvann innan jag hann ta en bild av den. Idag lördag 24 oktober återkom en modifierad variant av den:

Mattias-Goldmann-tre-per-svensk-1
Fortsätt läsa ”Mattias Goldmanns obegripliga lättsinne om invandringen”

Forskningens nytta, oförutsägbarhet och värde

Stefan Schubert skrev ett debattinlägg 1 okt 2015 i Vetenskapsrådets webtidning Curie med rubriken ”Hur mycket nytta måste forskningen skapa?”. Schubert vill formulera ett kriterium för att avgöra vilken forskning som skall få resurser. Här kritiserar jag hans förslag.

Hans tes är:

Men forskningen måste även vara nyttigare än allt annat pengarna kunde användas till (annan forskning, sjukbäddar, malarianät, etc) för att det ska vara rationellt att satsa på den. Med andra ord måste nyttan av forskningen vara större än alternativkostnaden. Om den inte är det, bör pengarna styras om till en nyttigare verksamhet.

Han följer upp med:

För att avgöra den frågan [om forskningens resurser] ska man inte titta på hur stor nytta denna forskning genererar totalt, utan på marginalnyttan den sista procenten genererar.

Precis som det mesta har forskning en sjunkande marginalnytta. Den första professorn i ett ämne skapar mer nytta än den femtionde.

Fortsätt läsa ”Forskningens nytta, oförutsägbarhet och värde”