Politik eller religion? Vad menar Stefan Arvidsson?

Det pågår en debatt i Dagens Nyheter om religion och politik mot bakgrund av Islamiska Statens härjningar. Senaste inlägget 23 december 2015 kommer från Stefan Arvidsson, professor i religionshistoria. Det är ett inlägg som jag har mycket svårt att förstå. Det tycks som att Arvidsson vill frikänna religionen för allt ont, och istället förlägga skulden på politiken. De argument han anför tycks mig snarare bevisa motsatsen.
Fortsätt läsa ”Politik eller religion? Vad menar Stefan Arvidsson?”

Värnplikten som moraliserande myt

Det börjar bli allt vanligare, det där pratet om vilken underbar demokratisk och social institution den allmänna värnplikten var. Nu senast är det Peter Wolodarski som skriver i högstämda ordalag om värnpliktens välsignelser i Dagens Nyheter 19 dec 2015. Jag har svårt att betrakta det som något annat än ett anfall av nostalgi som drabbar företrädesvis medelålders män i etablissemanget.

Kanske har det något att göra med att de helt enkelt har glömt hur det var, om de nu själva en gång gjort lumpen. Eller så kanske det beror på att de uppnått en sådan ålder att de inte kommer att riskeras kallas in till vare sig värnplikt eller repetitionsutbildning. Befängt är det hur som helst.

Den ideologiskt betingade värnpliktspolitiken fram till ca år 2000 innebar att alla unga män skulle göra värnplikt. Den ledde till en mängd missförhållanden. Dessa var förut allmänt kända, men numera tycks de ha fallit i glömska. Denna glömska är en nödvändig förutsättning för värnpliktsnostalgin. Låt mig därför påminna om hur det var.
Fortsätt läsa ”Värnplikten som moraliserande myt”

Kräver den nya gentekniken en ny etik?

Gentekniken befinner sig i en omvälvande utvecklingsfas. Som all teknikutveckling innebär det politiska, ekonomiska och etiska möjligheter och utmaningar. En av de frågor som uppkommer är: Behövs en helt ny etik för att handskas med gentekniken?

Vetenskapsjournalisten Karin Bojs skriver i Dagens Nyheter 13 december 2015 om ett möte kallat Gene Editing Summit anordnat av USA:s vetenskapsakademi, Kinas vetenskapsakademi, brittiska Royal Society, med flera, om hur den nya gentekniken bör tillämpas på människan. Den vetenskapliga tidskriften Nature rapporterar från detta mötet om de olika infallsvinklarna som forskare och myndigheter från t.ex. USA och Kina har. Även tidskriften Science rapporterar från mötet (kräver dessvärre prenumeration).
Fortsätt läsa ”Kräver den nya gentekniken en ny etik?”