Böcker och andra verk

Här listas böcker eller andra verk som jag refererar till i mina inlägg.

Separata sidor finns för böcker av och om Karl Popper och böcker och artiklar om genteknik och DNA.

Lena Andersson: Om äkta och falsk liberalism, Liberal Idédebatt #4, Stiftelsen Liberal Debatt, 2019, ISBN 978-91-981660-3-3.

Ola Andersson: Vykort från Utopia, Dokument Press, 2012, ISBN 978-91-85639-48-9

Lasse Berg: Ut ur Kalahari. Drömmen om det goda livet, Ordfront, 2014, ISBN 978-91-7037-776-1

Andreas Bergh och Gabriel Ehrling (red): En bit på väg. Triumfer för liberalismen och hot mot det liberala samhället, Bertil Ohlins Förlag, 2013, ISBN 978-91-980453-4-5

Isaiah Berlin: Against the Current. Essays in the History of Ideas, Henry Hardy (ed), Pimlico, 1979, ISBN 978-0-712-66690-9

Isaiah Berlin: Essäer om frihet, Timbro, 2011, ISBN 978-9-175-66829-1

Ronald Dworkin: Religion without God, Harvard University Press, 2013, ISBN 978-0-674-72682-6

Jamie A. Davies: Life Unfolding. How the human body creates itself, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-967354-4

Alexander Dugin: The Fourth Political Theory, Arktos Media Ltd, 2012, ISBN 978-1-907166-65-5

Edmund Fawcett: Liberalism. The Life of an Idea, Princeton University Press, 2014, ISBN 978-0-691-15689-7

Niall Ferguson: Civilization: The Six Killer Apps of Western Power, Penguin Books, 2011, ISBN 978-0-141-04458-3

Tomas Forser och Thomas Karlsohn (red): Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, Daidalos, 2013, ISBN 978-91-7173-403-7

Eva Franchell: Partiet. En olycklig kärlekshistoria, Bonnier 2012, ISBN 978-91-7429-313-5

Emma Frans: Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams, Volante, 2017, ISBN 978-91-88123-93-0

Edward Glaeser: Triumph of the City, Macmillan, 2011, ISBN 978-0-230-70938-6

Jonathan Glover (ed): Utilitarianism and Its Critics, Macmillan Publishing Company, 1990, ISBN 0-02-344134-8

Lars Gustafsson: Världens tystnad före Bach. Dikter Bonniers, 1982, ISBN 9789100162696

Ann Heberlein: Etik. Människa, moral, mening. En introduktion., Albert Bonniers Förlag, 2014, ISBN 978-91-0-013571-3

Ann Heberlein: Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig, Albert Bonniers förlag, 2015, ISBN 978-91-0-013867-7

Martin Heidegger: Vara och tid, Översättning Jim Jakobsson. Daidalos, 2013, ISBN 978-91-7173-400-6

Christopher Hitchens: Du store Gud? Hur religionen förgiftar allt, Fri Tanke förlag, 2014, ISBN 978-91-87513-07-7

Christopher Hitchens (red): The portable atheist. Essential readings for the nonbeliever, Da Capo Press, 2007, ISBN 978-0-306-81608-6

Göran Hägg: Välfärdsåren. Svensk historia 1945-1986, Månpocket, Wahlström & Widstrand, 2005, ISBN 91-7232-041-9

Stefan Jonsson: Fadime förtjänar skickligare försvarare, Dagens Nyheter, 2013-08-12

Daniel Kahneman: Tänka, snabbt och långsamt, Månpocket fakta (bokförlaget Volante), 2011, ISBN 978-91-7503-249-8

Katrine Kielos: Det enda könet, Albert Bonniers förlag 2012, ISBN 978-91-7503-172-9

Katrine Kielos och Jesper Bengtsson: Världens kris – vänsterns lösningar, Tankesmedjan Tiden, 2014, ISBN 978-91-980114-2-5

Lawrence M. Krauss: Ett universum ur ingenting, Fri Tanke förlag, 2012, ISBN 978-91-86061-54-8

Sven-Eric Liedman: När politiken blir till skådespel, Dagens Nyheter 2013-07-11

Mark Lilla: Isaiah Berlin Against the Current, New York Review of Books, 2013-04-25

Patrik Lindenfors: Samarbete, Fri Tanke förlag, 2011, ISBN 978-91-8606-133-3

Johan Lundberg: Ljusets fiender. Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten Timbro, 2013, ISBN 978-91-7566-947-2

Kenan Malik: The Quest for a Moral Compass. A Global History of Ethics, Atlantic Books, 2014, ISBN 978-1-84887-479-4

Alister McGrath: The Big Question, St Martin’s Press, 2015, ISBN 978-1-250-07792-9

Hugo Mercier och Dan Sperber: The Enigma of Reason. A new Theory of Human Understanding, Allen Lane, 2017, ISBN 978-1-846-14557-5

Ian Morris: Why the West Rules – For Now. The patterns of history and what they reveal about the future, Profile Books, 2011, ISBN 978-1-84668-208-7

Rebecca Newberger Goldstein: Plato at the Googleplex. Why Philosophy won’t go away, Atlantic Books, 2014, ISBN 978-1-178239-557-7

Svante Nordin: Humaniora i Sverige, Atlantis, 2008, ISBN 978-91-7353-225-9

Svante Nordin: Filosoferna: Det västerländska tänkandet sedan år 1900, Atlantis, 2011, ISBN 978-91-7353-480-2

Elinor Ostrom: Allmänningen som samhällsinstitution, Arkiv förlag, 2009 (ursprungligen publicerad 1990), ISBN 978-91-7924-220-6

Steven Pinker: The Blank Slate: The modern denial of human nature, Penguin Books, 2002, ISBN 978-0-140-27605-3

Steven Pinker: The Better Angels of Our Nature: The decline of violence in history and its causes, Allen Lane (Penguin Books), 2011, ISBN 978-1-846-14093-8 (pocket 978-0-141-03464-5)

Platon: Skrifter. Bok I, Atlantis förlag, 2000, ISBN 978-91-7486-874-6

Hans Ruin: Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi, Ersatz, 2013, ISBN 978-91-87219-40-5

Erwin Schrödinger: What is Life?, Cambridge University Press, 1967, ISBN 0-521-09397-X. Modern utgåva: Cambridge University Press, 2012, ISBN 978-11-07604-66-7

John R. Searle: Making the Social World. The Structure of Human Civilization, Oxford University Press, 2010, ISBN 978-0-19-957691-3

William L. Shirer: The Rise and Fall of the Third Reich, Crest Books, 1962

Larry Siedentop: Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism, Penguin Books, 2014, ISBN 978-0-141-00954-4

Per Svensson: Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel, Liberal Debatt Idé, 2014, ISBN 978-91-981660-0-2

Sverker Sörlin: Antropocen. En essä om människans tidsålder, Svante Weyler Bokförlag AB, 2017, ISBN 978-91-7681-064-4

Po Tidholm: Norrland. Essäer och reportage, Teg Publishing, 2012, ISBN 978-91-979115-3-5

Michael Tomasello, Carol Dweck, Joan Silk, Brian Skyrms, Elizabeth Spelke: Why We Cooperate, Boston Review Book, The MIT Press, 2009, ISBN 978-0-262-01359-8

Michael Tomasello: A Natural History of Human Thinking, Harvard University Press, 2014, ISBN 978-0-674-72477-8

Michael Tomasello: A Natural History of Human Morality, Harvard University Press, 2016, ISBN 978-0-674-08864-1

Torbjörn Tännsjö: Istället för yttrande- och tryckfrihet, Meddelanden till deltagarna i det tvärvetenskapliga seminariet i masskommunikationsforskning vid Stockholms universitet, Akademilitteratur, 1979, ISBN 91-7410-110-2, ISSN 0348-9159

Åsa Wikforss: Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender, Fri Tanke förlag, 2017, ISBN 978-91-87935-89-3

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist (red): Dygdernas renässans, Atlantis förlag, 2012, ISBN 978-91-7353-596-0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.