Publikationer i andra media

 • Mellan religion och liberalism., publicerad i Sans magasin 3-2019. En kritik av Joel Halldorfs bok ”Gud: Återkomsten”, som är en slags lättvariant av Patrick J. Deneen ”Why liberalism failed”. Jag kritiserar Halldorf för att hans argument för religionens goda inflytande på samhället bygger på två olika argument som inte kan kombineras så lätt. Jag refererar bland annat till Larry Siedentop ”Inventing the individual. The origins of Western liberalism”. Joel Halldorf svara på min kritik i samma nummer.

 • ”Vetenskap och faktaresistens: En kritik”, publicerad i Sans magasin 2-2018. Min text utgår från, och kritiserar, Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender” (Fri Tanke 2017) och Emma Frans ”Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams” (Volante 2017). Wikforss svarar på min kritik i samma nummer.

 • ”Tusan att universiteten inte har säkra system”. Intervju i tidningen
  Universitetsläraren 19 december 2017 av Per-Olof Eliasson. Om bristen på lagringssystem för den akademiska forskningen i Sverige.

 • Skilj på forskning och ingenjörsvetenskap i Liberal Debatt 5/2017. Det går inte att se ingenjörsvetenskapen som forskningens naturliga fortsättning. Om de båda ska samverka måste det ske utifrån gemensamma intressen. Lösningen ligger i att ge universiteten frihet under ansvar och undanröja hinder för ingenjörer att utveckla produkter.

 • Total röra runt hur forskare lagrar data. Intervju i IVA Aktuellt nr 4 2017 av Siv Engelmark. Om bristen på lagringssystem för den akademiska forskningen i Sverige. Jag bifogar här en PDF av intervjun (sidorna 6-7).

 • Ohlsson är inte Liberalernas frälsare. Expressen Debatt 16 september 2016, en förkortad version av mitt blogginlägg 14 september 2016.

 • Fusk i forskning: Open science kan være en løsning. Universitetsavisa.no, 21 april 2016. En intervju med mig i den norska universitetstidningen angående debatten om forskning och Open Science.

 • Vetenskapens problem handlar inte om fusk. Dagens Nyheter Kultur, 6 april 2016. Ett inlägg i debatten om forskning föranledd av Macchiarini-skandalen. Inlägget är ett svar på Studier i rent nonsens av Roland Paulsen 30 mars 2016.

 • Ann Heberlein: Jag, jag, jag. I nummer 2-2015 av Bright, ett debattmagasin mot religion och vidskepelse, återges min recension av Ann Heberleins bok ”Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig”, som ursprungligen publicerades här.

 • Meningen med livet. I Sans magasin nummer 3-2015 skriver jag om meningen med livet. Den som tror att en Gud kan skänka mening åt livet har inte insett att Eutyfrons dilemma gäller inte bara moralen. Originalpublikation endast i pappersupplagan av Sans.

  Att en gud fritt skulle kunna bestämma vad som är meningen med livet vore oacceptabelt för oss människor.

 • Insändare i DN om oviktig forskning. Dagens Nyheter, 27 december 2013. Texterna redovisas här.