Göran Greider: Den solidariska genen

Göran Greider polemiserar i boken ”Den solidariska genen” mot teorin om den själviska genen, och diskuterar forskningsrön som han hävdar stödjer idén om den solidariska genen. Att läsa hans bok är litet som att lyssna på ett vackert musikstycke där orkestern envisas med att titt som tätt spela fel och falskt.

Greider har ett tydligt budskap: Människan är i grunden solidarisk, och de som påstår att vi är egoister, att evolutionen gynnar egoism, eller att samhället måste inrättas för egoister, har fel. Det uråldriga jägarsamhället var jämlikt. Hierarkier och elände kom med jordbrukarsamhället, som sedermera utvecklades till kapitalism. Ett socialistiskt samhälle är möjligt, och det vore i bättre samklang med människans inre väsen. Ungefär så ser Greiders resonemang ut. Och ganska mycket av detta är fel.

Låt mig först be om ursäkt: Det här inlägget är ovanligt långt. Det beror på att det finns mycket i Greiders bok att kommentera.

Fortsätt läsa ”Göran Greider: Den solidariska genen”

Debatt om Per Svenssons bok: Elefanten som inte fanns i rummet

Den debatt som Liberal Debatt anordnade i Stockholm 18 mars 2014 om Per Svenssons nyutkomna bok tydliggjorde alltför väl dess stora brist: Att inget stort aktuellt samhällsproblem diskuteras i den.

De som deltog i debatten (PJ Anders Linder, Susanne Birgersson, Mattias Svensson, Irene Wennemo och Per Svensson själv) håller förmodligen inte med mig. Ämnet som diskuterades mest var integritetsfrågorna, alltså att Google, Facebook, FRA, NSA, etc samlar på sig en massa personlig information som kan användas för att kartlägga människors liv. Per Svensson, och de övriga, tyckte tämligen samstämmigt att detta var ett stort problem, och att skarp maktkritik krävs från liberalt håll.

Låt mig svära i kyrkan: Integritetsfrågan är inte ett stort problem. Den som hävdar att den är det pratar mycket om ”hot”. Alltså att dessa data skulle användas i illvilligt syfte, om samhällsklimatet ändrades. Ja, just det: ”om”.
Fortsätt läsa ”Debatt om Per Svenssons bok: Elefanten som inte fanns i rummet”

Per Svensson: Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.

Per Svensson, journalist och tidigare kulturchef på Expressen, har författat en hybrid mellan en stridsskrift och en idéhistorisk betraktelse. Han granskar och bemöter liberalismens kritiker, samtidigt som han vill formulera liberalismens uppgift. Boken publicerades nyligen av Liberal Debatt. Den är intressant och läsvärd, men den blottlägger också, enligt min mening, en svaghet hos dagens liberalism.

Svensson skrift har redan kommenterats två gånger (!) på Dagens Nyheters ledarsida: Johannes Åman (20 feb 2014) och Susanna Birgersson (16 mars 2014) diskuterar främst Svenssons granskning av antiliberalismen. Låt mig därför här fokusera på det andra av Svenssons teman: Vad är liberalism, och vad har den för uppgift?
Fortsätt läsa ”Per Svensson: Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.”

Måste läsas: Neanderthal Man av Svante Pääbo

Svante Pääbo har i dagarna utkommit med boken Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes om sina banbrytande metoder för att få fram information om generna i urtida djur och människor från fossila ben. Hans fokus är människans förhistoria. Det är en av de bästa böcker om forskning jag har läst på länge.

Pääbo berättar bland annat om sin upptäckt av en tidigare okänd typ av människa, Denisova-människan, som levde till för kanske 30-40 tusen år sedan, parallellt med den tidigare från fossila ben kända Neanderthal-människan. Utan gentekniken hade det förmodligen varit omöjligt att särskilja Denisova-människan. Vår kunskap om människans fascinerande förhistoria har utökats ofantligt av Pääbos insatser.
Fortsätt läsa ”Måste läsas: Neanderthal Man av Svante Pääbo”

Ian Morris: Mönstren i historiens utveckling

Ian Morris, arkeolog och professor i historia vid Stanford University, har sammanfattat mänsklighetens historia i boken Why the West Rules – For Now. Det är en ca 650 sidor lång syntes av den senaste tidens forskning inom arkeologi och historia. Boken hålls samman av den tes Morris driver, som utgår från följande fråga: Varför är västvärlden idag den dominerande global aktören? Men inte nog med att Morris vill förklara historiens gång, han vill också förutsäga vad som komma skall.
Fortsätt läsa ”Ian Morris: Mönstren i historiens utveckling”

SVT Vetenskapens värld: Människans första krig

SVT Vetenskapens värld visade ett mycket intressant program 8 juli 2013: Människans första krig, av Martin Widman. Det kan ses på SVT Play till 5 augusti 2013. Gör det!

Programmet ställer frågan: Är kriget en del av människans natur, något som har varit en del av vår existens sedan arten Homo sapiens utvecklades, och kanske längre tillbaka än så? Eller är kriget ett resultat av specifika kulturella krafter som är av ett mycket senare datum, oftast identifierade med uppfinningen av jordbruket? Den första hypotesen framförs av forskare som i programmet kallas ”hökar”, medan forskarna som tror mer på det senare synsättet kallas ”duvor”.
Fortsätt läsa ”SVT Vetenskapens värld: Människans första krig”

Niall Ferguson: Civilization

Den brittiske historikern Niall Ferguson har skrivit en bok om hur det kommer sig att Västervärlden dominerat världen under de senaste 500 åren. Från att 1450 varit ett bakvatten i ett hörn av Eurasien, till att 400 år senare styra världen. Och Fergusons följdfråga är: Är Västvärlden på väg tillbaka till bakvattnet?

Hans tes är att det var sex stycken ”killer apps” (koncept, mekanismer, eller idéer) som tillsammans förklarar Västvärldens dominans. De är:

  1. Konkurrens
  2. Vetenskap och teknologi
  3. Äganderätt
  4. Medicin och läkevetenskap
  5. Konsumtionssamhället och industri
  6. Arbetet, eller arbetsmoralen

Ferguson söker belägga sin tes genom berättelser om konkreta historiska skeden som illustrerar dessa idéer eller mekanismer i aktion.

Fortsätt läsa ”Niall Ferguson: Civilization”

Pfaff om historia och framsteg

Ibland kan betraktelser över historiens gång spåra ur helt. I The New York Review of Books (NYRB) 6 Dec 2012 skriver William Pfaff om Norman Davies bok Vanished Kingdoms: The Rise and Fall of States and Nations, varvid han lyckas begå ett tankefel så grundläggande att man baxnar.

Fortsätt läsa ”Pfaff om historia och framsteg”

Po Tidholm: Norrland

Po Tidholms bok Norrland är en klagosång över landsbygdens långsamma död, blandat med reflektioner om konflikten mellan stad, landsbygd och modernitet. Den är en samling essäer och reportage skrivna av Tidholm under de senaste 15 åren. Författaren är journalist, uppvuxen i Hälsingland, verkade några år i Stockholm, och flyttade sedan tillbaka.

Man kan kalla boken mångfacetterad. Eller splittrad. Den tänjer sig mellan bilderna av 1800-talets småbruk, via framtidstrons och industrialismens 50- och 60-tal, till den avfolkning som fortgår idag. Hans vassaste artikel är ett lustmord på Kay Pollaks film ”Så som i himmelen”, bland annat för dess ohämmade schabloner om landsbygdens folk.

Fortsätt läsa ”Po Tidholm: Norrland”