Nej, Macchiarini är ingen Mengele. Det är värre än så

Göran Rosenbergs krönika i Sveriges Radio 11 februari 2016 om Macchiarini-skandalen är ett exempel på hur berättigad indignation kan slå över i tankefel via orimliga jämförelser. Rosenberg gör det helt enkelt för lätt för sig. Macchiarini-skandalen kräver mer eftertanke än så.
Fortsätt läsa ”Nej, Macchiarini är ingen Mengele. Det är värre än så”

En synpunkt och en önskan efter KI:s Macchiarini-skandal

Skandalen med kirurgen och professorn i regenerativ medicin vid KI, Paolo Macchiarini, har rört om rejält den senaste tiden. Hans metod att ersätta en av sjukdom angripen luftstrupe med en protes av konstgjort material som behandlats med stamceller, har befunnits icke fungera. Flertalet opererade patienter har dött. Jag vet inget närmare om hur Karolinska institutet eller Karolinska universitetssjukhuset har agerat, och har alltså inget att tillföra i den frågan. Jag har däremot en synpunkt och en önskan.
Fortsätt läsa ”En synpunkt och en önskan efter KI:s Macchiarini-skandal”

Individualiserad medicin: ge makten till patienten!

Jag har deltagit i konferensen Human Genomics and Personalized Medicine i Stockholm 17-20 juni 2013, vilket jag redan skrivit om. En viktig tendens som diskuterades särskilt under konferensens sista dag är att patienter och andra ”användare” av vården börjar engagera sig mycket mer i vad som pågår.

Det började med AIDS-aktivisterna på 80-talet. Sedan dess har allt fler patientgrupper aktiverat sig, och vill påverka hur forskningen bedrivs, och hur resultaten kommer till användning. Patientmakt har blivit ett begrepp.
Fortsätt läsa ”Individualiserad medicin: ge makten till patienten!”

Dina gener på ett id-kort: Individualiserad medicin?

Jag deltar i konferensen Human Genomics and Personalized Medicine som pågår i Stockholm 17-20 juni 2013. Det handlar om de framsteg som görs inom genomiken, alltså vetenskapen om hur man analyserar hela arvsmassan hos en organism, som till exempel människan. Att dessa framsteg kommer att påverka sjukvården är uppenbart. Frågan är: Hur?

Människans hela arvsmassa (eller ”genom”, alltså ”alla gener”) bestämdes år 2000 genom the Human Genome Project. Det tog mer än 10 år, och kostade kanske 3 miljarder dollar. Den tekniska utvecklingen på området har varit helt enastående. Numera, bara 10 år senare, är det möjligt att bestämma hela ditt genom på kanske en månad och till en kostnad av några tusen dollar eller mindre. Det kommer bara att gå snabbare och billigare. Om några år kommer det att bli vanligt att folk låter bestämma hela sitt genom, sin arvsmassa, så att alla genvarianter kan upptäckas. Kanske får man resultatet i form av ett minneskort med all information, ett slags id-kort.
Fortsätt läsa ”Dina gener på ett id-kort: Individualiserad medicin?”