Religion är politik. Eller inte. Hur ska Joel Halldorf ha det?

Joel Halldorf har skrivit en bok som får en devot hyllningsrecension av Maria Küchen i Expressen 19 februari 2016. Jag har inte läst boken, så jag får anta att Küchen ger en rättvisande bild av den. Hon skriver (hennes kursiveringar):

Kyrkan har inte en politik, enligt Halldorf, den är politik.

Tidigare har Halldorf hävdat att religion inte orsakar våld. Endast när politiken har blandat sig i religionen, eller utnyttjat religionen, så har våld och konflikter uppstått.

Det är möjligt att det är något djupt teologiskt här som jag missar. Men jag undrar: Hur ska Halldorf ha det? Är religion och politik i själva verket samma sak? Eller är de helt separata? Jag får intrycket att Halldorf vill ha kakan och äta den samtidigt.
Fortsätt läsa ”Religion är politik. Eller inte. Hur ska Joel Halldorf ha det?”

Politik eller religion? Vad menar Stefan Arvidsson?

Det pågår en debatt i Dagens Nyheter om religion och politik mot bakgrund av Islamiska Statens härjningar. Senaste inlägget 23 december 2015 kommer från Stefan Arvidsson, professor i religionshistoria. Det är ett inlägg som jag har mycket svårt att förstå. Det tycks som att Arvidsson vill frikänna religionen för allt ont, och istället förlägga skulden på politiken. De argument han anför tycks mig snarare bevisa motsatsen.
Fortsätt läsa ”Politik eller religion? Vad menar Stefan Arvidsson?”

Fiasko för ett försvarstal för humaniora

Försvarstal och festtal är två genrer som det är vanskligt att blanda samman. Stefan Arvidsson (Dagens Nyheter 26 juni 2015) ger några bra argument för varför humaniora är nödvändigt i en god civilisation. Ett sådant är hans observation att i stort sett varje människa är en amatörhumanist, som använder och efterfrågar humaniora i sina dagliga liv. Men till detta lägger han två argument som är lika vanliga som dåliga. Det handlar om vackra ord hämtade från festtalen. De skorrar illa när de används i ett försvarstal.
Fortsätt läsa ”Fiasko för ett försvarstal för humaniora”