Eventuell reform av islam förutsätter ett sekulärt samhälle

Dagens Nyheters serie om islam fortsätter med en artikel av Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han anför en rad exempel på muslimska tänkare och akademiker som har olika ansatser för en omtolkning av islam. Jag tänker inte gå in på deras respektive resonemang, utan begränsar mig till en observation. Här är de personer som Fazlhashemi refererar till:

Abdulaziz Sachedina, professor i islamiska studier vid George Mason University in Fairfax, Virginia, USA.

Abdullahi an-Naim, rättsprofessor vid Emory University School of Law, Atlanta, Georgia, USA.

Amina Wadud, islamologiprofessor Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA fram till 2008.

Kecia Ali, religionsprofessor vid Boston University, Boston, Massachusetts, USA.

Här syns ett intressant mönster. Samtliga dessa personer har haft sin intellektuella bas i Västerlandet. Detta gäller även Fazlhashemi själv, som enligt Wikipedia-artikeln kom till Sverige vid 16 års ålder. Utbildning och karriär har för dessa fem personer ägt rum nästan uteslutande i västliga länder.

I mitt förra inlägg om Bilan Osmans artikel i DN:s serie var min slutsats att det inte är någon idé att vänta på att islam ska moderniseras. Snarare måste den trängas tillbaka med samma slags skoningslösa religionskritik som historiskt med (ofullständig) framgång har riktats mot kristendomen. Om Fazlhashemi har rätt och det finns en spirande positiv reformering av islam (vilket återstår att se resultatet av), så kan man konstatera att ett sekulärt samhälle tycks vara en förutsättning för ett sådant omtänkande.

Bilan Osmans enögda argument om islam

Bilan Osman skriver om det påstådda behovet av islams reformering på Dagens Nyheter Kultur. Det är en text som är anmärkningsvärt närsynt. Hon vill nyansera synen på islam samtidigt som hon tillåter sig en svepande och allt annat än nyanserad kritik av västvärlden.

Osman skriver, helt korrekt, att kristendomens reformering med Luther inte handlade om frigörelse från religionens maktanspråk. Det är förvånansvärt många som tror det idag. Sanningen är ju att reformationen ledde fram till ett samhälle som var mer likt talibanernas Afghanistan än dagens liberala demokratier.

Men därefter tar det vettiga slut i Osmans text.
Fortsätt läsa ”Bilan Osmans enögda argument om islam”

Vi behöver tänka om

Västvärldens liberala ordning har stora problem. Det torde stå klart efter finanskrisen 2008, flyktingkatastrofen, de illiberala framgångarna i Ryssland, Ungern, Polen och Turkiet, främlingsfientlig populism i många länder, Brexit och senast Donald Trumps seger i USA:s presidentval. Varför hände allt detta? Hur ska utvecklingen kunna vändas? För att kunna finna vägar framåt måste vi analysera vad som gått fel. Man kan inte längre låtsas som att problemen skulle försvinna bara vi var litet mer ståndaktiga.

Här vill jag diskutera utifrån Maciej Zarembas artikel i Dagens Nyheter Kultur 13 november 2016.
Fortsätt läsa ”Vi behöver tänka om”

I väntan på USA:s presidentval: Historiens skörhet

Jag skriver detta i väntan på att USA:s presidentval skall avslutas. Inga resultat föreligger än. Jag vill försöka fånga den stämning som råder: en isande känsla av hur skör historien är. Som när man ser ett glas falla mot golvet. Går det sönder? Kommer det att hålla?

När man ser tillbaka på gångna händelser inbillar man sig gärna att det fanns långa linjer med i någon mening logiska sammanhang och skeenden. Historieböckerna förklarar trenderna, utvecklingen. Men en dag som denna, när valet av president för västvärldens ledande nation tycks bestämmas av några email på en gudsförgäten server, eller några sexistiska uttalanden som råkade spelas in, då lyser logiken och sammanhangen med sin frånvaro. Allt kan verkligen gå åt pepparn. Och orsakerna kan vara så fåniga att man hör hånskratten från historiens demoner.
Fortsätt läsa ”I väntan på USA:s presidentval: Historiens skörhet”

Kajsa Ekis Ekman yrar om våld

Kajsa Ekis Ekman, skribent på Dagens Nyheters kultursida, brukar åstadkomma texter som är lika frustande indignerade som intellektuellt förvirrade. Denna gången (12 dec 2013) handlar det om våld. Och inte helt oväntat är tesen att ”vår civilisation” är värst:

[…] en av det västerländska samhällets största lögner: att vi är emot våld. Bara den senaste månaden har fraserna förekommit i minst tre svenska debatter, och beröringsskräcken är så stark att bara någon sjunger om att slåss, eller är Facebookvän med någon som slåss, då ska personen undvikas och uteslutas från alla sammanhang. Symboliska avståndstaganden från verbalt våld är återkommande, nästan rituella inslag i vår kultur, där vi befäster vår övertygelse att vi är ett fredligt samhälle.

Det debatter hon referar till handlar om fall där den våldsförhärligande parten har haft vänsterstämpel. Av någon anledning nämner hon inte järnrörs-incidenten med några Sverigedemokrater? Den upprörda debatten kring det skulle ju annars passa in i Ekis Ekmans resonemang, kunde man tycka…

[…] det är uppenbart att vår civilisation är fullkomligt genomsyrad av våld. Att vi upprätthåller våra gränser med våld, förser oss med bensin med hjälp av storskaliga invasioner (dit vårt land levererar vapnen), och att våra bäst säljande böcker, filmer och dataspel är de som kretsar kring våld. Få, om någon, politiker eller tänkare i väst är pacifist på allvar.

Låt oss bortse från att varje känt land (alltså inte bara västvärlden) använder hot om våld för att upprätthålla gränser. Eller att invasionen av Irak måste betraktas som ett synnerligen dyrt sätt att skaffa bensin, om det nu var det som var syftet. Eller att alla dessa böcker, etc, uppenbarligen inte medför ökat faktiskt våld, eftersom våldsbrotten stadigt minskar.

Nej, låt oss bara ta tag i detta: ”pacifist på allvar”. Vad kan Ekis Ekman mena? Vill hon ha politiker som är mot exakt allt våld? Kanske avskaffa polis och militär? Vill hon öppna gränserna helt? Eller vill hon förbjuda våldsskildringar i böcker? Tja, säg det.

Detta är i själva verket det intressanta i Ekis Ekmans artikel: Hon antyder, men tar inte explicit ställning. Texten är fundamentalt feg. Hon slirat, fullt medvetet, med vad hon själv anser, och argumenterar via gliringar, insinuationer och medvetna vrängningar. Hon vill uppnå indignation, inte analys.

Nej, det handlar nog egentligen inte om våld för Ekis Ekman. I alla fall inte det som man i dagligt tal kallar våld, alltså att någon blir misshandlad, våldtagen, mördad. För den vänster Ekis Ekman tillhör är sådant våld trivialt, ytligt. Det signifikanta, djupa våldet är strukturellt! Som är identiskt med den västerländska liberala demokratin.

Det är den centrala punkten för Ekis Ekman: Hatet mot Västerlandet. Så den som vill fundera kring våld, och vilken politik som bör föras för att minska våldet i samhället behöver inte slösa tid på att läsa Ekis Ekman.

Niall Ferguson: Civilization

Den brittiske historikern Niall Ferguson har skrivit en bok om hur det kommer sig att Västervärlden dominerat världen under de senaste 500 åren. Från att 1450 varit ett bakvatten i ett hörn av Eurasien, till att 400 år senare styra världen. Och Fergusons följdfråga är: Är Västvärlden på väg tillbaka till bakvattnet?

Hans tes är att det var sex stycken ”killer apps” (koncept, mekanismer, eller idéer) som tillsammans förklarar Västvärldens dominans. De är:

  1. Konkurrens
  2. Vetenskap och teknologi
  3. Äganderätt
  4. Medicin och läkevetenskap
  5. Konsumtionssamhället och industri
  6. Arbetet, eller arbetsmoralen

Ferguson söker belägga sin tes genom berättelser om konkreta historiska skeden som illustrerar dessa idéer eller mekanismer i aktion.

Fortsätt läsa ”Niall Ferguson: Civilization”